Arkiv – Ferdsel i Nordre Øyeren

Høsten 2010

I forbindelse med at fylkesmannen har varslet oppstart av arbeidet med å fastsette nærmere bestemmelser for ferdsel i naturreservatet har klubben utarbeidet et innspill på vegne av padlere og roere: Verneplan – uttalelse for KRoP

Sommer 2011

26 ma1 2011 ble forvaltningsplanen for Nordre Øyeren og Sørumsneset naturreservat sendt ut på høring. Fylkesmannen har ikke tatt hensyn til klubbens innspill til planen. Det blir innført ferdselsrestriksjoner for Svelle i periodene 15 mars til 15 mai og 15 august til 15 november.  Vi blir henvist til å følge djupålen/leia og får ikke lenger lov til å krysse over fra Hammeren til “kanalen” gjennom Øya i Fet i periodene. Kjedelig både for oss og båttrafikken, spesielt på høsten når det begynner å bli nokså gjengrodd i Nitelva. Vi blir avstengt fra den naturlige innfallsporten til deltaet som “kanalen” gir, og mister standardrunden vår fra Lillestrøm og rundt Øya.  Det gledelige er at det østlige løpet i Glomma gjennom deltaet blir reservert roere og padlere, men hva hjelper det, når vår adkomst til dette løpet fra Lillestrøm blir begrenset.

Klubben kan ikke leve med forvaltningsplanen slik den nå foreligger, og for at klubben skal kunne fortsette sin virksomhet har vi utarbeidet en høringsuttalelse nr 2.

Vinter 2013
Nye ferdselsregler gjeldende fra 15.3

Kart over merkede leder og ferdselsoner 5 februar 2013