Roing

Roaktiviteten er nedlagt f.o.m. 2014 grunnet manglende interesse. Båtene er solgt/gitt bort.

Styret