Padleregler – onsdagspadling

KRoP 04.05.17
Informasjon til deltakere på KRoPs onsdagspadling – Padleregler

Onsdagspadling er ment å være et lavterskeltilbud hvor alle klubbens medlemmer skal kunne delta, og er klubbens viktigste sosiale treffpunkt. Et minimumskrav er likevel at en kan svømme!

Onsdagspadlingene skal også være en mulighet for andre enn klubbens medlemmer til å komme og gratis få prøve kajakkpadling. Det betyr at det ofte vil være et stort spenn i deltakernes ferdigheter og erfaring og for å kunne håndtere dette på en forsvarlig måte har vi bestemt at vi hver onsdag vil tilby to alternative turopplegg.
Er du i tvil om hvilken tur som passer for deg så spør kveldens turleder.

1. Lang tur:
For denne gruppen vil turen normalt gå ut Nitelva, over Svelle, rundt Øya og tilbake. Men også Nitelva til motorveibrua og tilbake, eller Leira er alternative ruter.
Dette er en tur på ca. 16 km. De som padler denne turen gjør normalt denne distansen unna på 2,5 til 3 timer (ca. 6 km/t)

Krav til de som skal padle her er at de har grunnkurs hav eller tilsvarende og at de mestrer egen- og kameratredning. Vi oppfordrer til at det padles som en gruppe eller at man går sammen to – og – to. Sistemann skal ikke padle alene!

Denne gruppa padler selvorganisert og uten turleder fra KRoP, og oppfordres til å peke ut en «turleder» som kan organisere felles stopp og lignende.

Spesielt om Øya-rundt turen
Klubben har etter avtale med naturoppsynsmannen for Nordre Øyeren naturreservat fått tillatelse til å merke en egen padleled fra Hammaren på Rælingslandet og over til utløpet av kanalen til Øya på Fet.

Den oppmerkede padleleden starter ved mørkeblå/svart bøye på utsiden av Hammaren, De som padler denne turen SKAL derfor følge denne leden.

Denne leden markerer ikke er renne eller råk, men skal være den ruten vi benytter når vi krysser Svelle. Det av hensyn til at Svelle inngår i den delen av naturreservatet som er omfattet av periodisk ferdselsrestriksjon. All ferdsel på Svelle skal derfor følge merket led i perioder med ferdselsrestriksjoner.

2. Kort tur:
For de som ikke vil padle så langt, vil turen normalt være på 8 til 15 km. Da denne gruppen ofte vil ha med seg nybegynnere skal denne gruppen padle samlet under hele turen. Uerfarne padlere skal ikke padle alene, men holde seg i tett på en turleder under hele turen.

Her vil det bli en pause halvveis. Det oppfordres til makkerpadling (to og to)
Denne gruppa skal alltid følges av minst en turleder utpekt av KRoP.

3. Turledere
Til Onsdagspadlingene stiller klubben med en til to turledere. Det er en forutsetning for å delta på alle klubbens arrangement at deltakeren etterkommer turledernes anvisninger før og under turen. Turleder avgjør valg av rute.

Dagens turleder(e) vil gjøre seg synlig ved bruk av egen vest.

4. Deltakerlogg
For å sikre oversikt over hvem som er med på turen skal alle som deltar på Onsdags-padlingen skrive seg inn i loggboken som ligger fremme i Naustet.

Ved retur skal alle så raskt som mulig kvittere seg ut.

Senest 15 minutter etter endt tur vil turleder går igjennom boka og de som ikke er kvittert ut vil bli ringt opp. (Gjelder ikke de som har padlet lang tur.) Dersom turleder ikke får tak i angjeldende person etter 30 minutter skal turleder varsle styret i henhold til beredskapsplanen.

Det er derfor svært viktig at alle husker å kvittere seg ut av loggen

De som ikke har notert seg i boka ansees ikke som deltakende (og vil følgelig heller ikke bli etterlyst)

5. Nye padlere
Dersom det er helt uerfarne padlere med, skal denne padle sammen med turleder eller en mer erfaren makker under hele turen.

6. Hjelp med kajakk og utstyr
Det forventes at de av klubbens medlemmer som skal låne kajakk og utstyr selv ordner dette ved oppmøte, eventuelt ber om bistand av andre. Turledere har flere oppgaver før turstart, og vil primært prioritere å hjelpe eventuelle nye padlere.

7. Teknisk stopp.
Dersom det av en eller annen grunn er behov for et teknisk stopp, skal de øvrige padlerne i gruppa vente til alle er klare til å padle videre. Det kan f.eks. være snakk om at noen har behov for å ta på seg mer klær, eller at det blir problem med et ror.

8. Mørkepadling – f.o.m. 15. september
Fra september og utover høsten vil det bli mørkt før vi rekker tilbake til båthavna. Fra og med 15. september skal derfor alle ha med hodelykt og/eller lykt på kajakken. (det holder ikke med en slik liten blinkende sak mange har på sekken eller på sykkelen)
Fra samme tidspunkt er det også pålagt å padle sammen to- og to under hele turen.

9. Sjekkliste:
• Sjekk at kajakken er i orden. Ror, senkekjøl, lasteluker og kantliner (deksrigg)
• Ta med nødvendig utstyr. (Reserveåre, årepose og pumpe ved behov)
• Kle deg etter forholdene. Vanntemperatur, lufttemperatur, vind og nedbør
• Alle skal bruke vest
• Ta med reservetøy (Tørt skift)
• Vær miljøbevisst. Vis hensyn overfor naturen. Husk sporløs ferdsel.