Brukskonto

Kontingent og leie av plass i kajakkhotellet skal IKKE bruke denne kontoen. Det er egen kto til dette, og dere får tilsendt faktura. Alle utsendte fakturaer skal betales på vanlig måte i nettbank med kid og til kontonummer som står på fakturaen.
 Til andre formål, som f.eks. bassengtrening, skal dette kontonr benyttes:
  • Ktonr. 1286.42.67325.