Ferdsel i Nordre Øyeren Naturreservat

Kart over padleled i perioder med ferdselsrestriksjoner:
Det er innført ferdselsrestriksjoner for Svelle i periodene 15. mars til 15. mai og 15. august til 15. november.

Det betyr at når vi padler Nitelva mellom Lillestrøm og Glomma, må vi følge merket led djupålen/leia. Om vi ønsker krysse over Svelle for å padle «kanalen» gjennom Øya, må vi følge merket led fra Hammeren (røde små bøyer) – se kart.

Fetsund lenser med informasjon om Øyerndelta

Faktaark fra fylkesmannen om Nordre Øyeren og Sørumsneset naturreservat

Forvaltningsplan fra fylkesmannen for Nordre Øyeren naturreservat og Sørumsneset naturreservat

Lov og forskrifter for Nordre Øyeren naturreservat