Medlemsmøte 14.4.2013

navigeringMedlemsmøte KRoP 17.4 kl 1800

 

Sted: Gamle kantina (Tina) på IFE (Instituttveien 18, Kjeller)

 

Program

KRoP nytt
Turer og arrangementer
Naust
Ferdselsregler for Nordre Øyeren Naturreservat

Dugnad
Lage ny informasjonsfolder, for elektronisk presentasjon, ”handout” og ny poster.

Vi har en tosiders ”handout” folder, og to ellet tre postere, men disse må revideres eller lages på nytt. Vi kjører en ”brainstorming” på møtet, og vi satser så på at noen kreative sjeler kaster seg på oppgaven med å lage et utkast..

Pause med kaffe og kringle.

Tema for dagen:”Tur planlegging og gjennomføring”

  • Hvor går turen, A-plan, B-plan, kriseplan og risiko vurdering.
  • Navigasjon i kajakk: Utstyr og bruk av dette. Kart, kompass og GPS. (fint om dere tar med noen kompass)

 

Min tur
Ordet fritt till alle som vil bruke opptil 10 minutter for å presentere en tur som er gjennomført eller som man drømmer om å ta.

Eventuelt

 

Medlemmer og venner av KRoP er velkommen.