Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Vi innkaller til ekstraordinært årsmøte, tirsdag 14. mai kl. 19.00 i den gamle kantina på IFE, Instituttveien 18, Kjeller.

Vi har sendt innkallingen i e-post til alle medlemmer.

Til behandling foreligger det to saker vedrørende endring av klubbens lover. Det ene er endring av navn på klubben og det andre gjelder revisors talerett på årsmøtet. 

Begge disse endringene krever flertall med 2/3 av de stemmeberettigede. 

Umiddelbart etter årsmøtet vil vi ha ett kort medlemsmøte for å informere om, og drøfte klubbens HMS-dokumenter. Vi vil også presentere styrets forslag til Virksomhetsplan for klubben.

Dokumentene til årsmøtet finner du i lenkene nedenfor. Øvrige dokumenter vil bli ettersendt.