Innkalling til årsmøte i Kunnskapsbyen Ro- og Padleklubb

Lillestrøm,26.02.2019

Innkalling til årsmøte i Kunnskapsbyen Ro- og Padleklubb

Årsmøtet avholdes onsdag 27. mars 2019 kl. 19:00 i den gamle kantina på IFE. Instituttveien 18, Kjeller.

Saker (forslag) som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må være kommet inn til styret senest mandag 11. mars.
Sendes til:
• E-post : post@krop.no
• Post : Kjell Johansson, Sydoverveien 9a, 1900 Fetsund

Fullstendig sakliste med saksdokumenter vil bli sendt som e-post til medlemmene senest én uke før årsmøtet.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret