Årets første onsdagspadling – 18. april

Vi annonserer med dette oppstart av onsdagspadling 18. april.

Første padling blir i Glomma med felles avreise fra Naustet kl. 17.30

Nærmere informasjon kommer på Facebook