Invitasjon til årsmøtet 2018

Hei alle KROP medlemmer!

Vi ønsker hjertelig velkommen til årsmøte i Kunnskapsbyen Ro- og Padleklubb

Torsdag 22. mars kl. 19:00 i den gamle kantina på IFE. Instituttveien 18, Kjeller.


Forslag til årsmøtet må være kommet inn til styret seinest søndag 4. mars og kan  sendes til epost: post@krop.no. Eller post: Kjell Johansson, Sydoverveien 9a, 1900 Fetsund