Medlemsmøte i KRoP

26. oktober 2017 i «Gamle kantina på IFE» Instituttveien, Kjeller»

Dagsorden

I. Orientering fra styret
• Status Naust
• Status Utstyr og tanker om innkjøp
• Medlemssituasjonen (herunder litt om situasjonen når det gjelder kurs og ressurser)

II. Medlemsaktiviteter
• Invitere medlemsmøtet til å komme med ideer og forslag til turer, aktiviteter og kurs, både med og uten kajakk

III. Klubbens utstyr
• Hvilke aktiviteter og hva slags utstyr skal klubben satse på fremover?
• Er det f.eks ønske om å utvide kajakkparken til andre type kajakker som surfeski ol.

IV. Kaffe og småprat

V. Presentasjon av Helgelandsturen

VI. Andre turer.
• Medlemmer som ønsker å komme med noen bilder og presentere turer de har vært med på kan sende melding om det på forhånd til klubbens e-postadresse.

Dersom du er på Facebook, er det fint om du gir beskjed der om at du kommer.