Første torsdagspadling avholdes 1. juni

Vi starter opp med årets første torsdagspadling den 1. juni med oppmøte ved Flateby båthavn kl. 18:30.

Vi satser på at padlingøkten tar 2-2,5 time.

Vi begynner med padling i Øyeren, nærmere bestemt fra Båthavna i Flateby.  Tanken er at vi krysser Øyeren mot sydøst (mot enebakknesset), for så å gå østsiden opp til Gansvika før vi krysser tilbake til Flateby båthavn.

Rutevalget avgjør vi samme dag og det blir lagt opp slik at vi får utnyttet bølgene mest mulig.

Disse arrangementene blir ikke organisert med tradisjonelle turledere, vi legger i stedet opp til at man utøver kammeratpadling. Siden vi her padler i vind og bølger er det vanskelig å holde gruppen samlet. Det er derfor viktig at alle finner en makker de kan padle hele turen med.

Krav:

  • Teknikkurs eller tilsvarende.
  • Deltagerne må mestre egen- og kameratredning.
  • Bør kunne holde en jevn fart på 6-7 km /t time

Ansvarlig: Vidar Rybra?ten og Karl-Erik Ljungmann

Torsdagspadlingene vil være et tilbud til de som ønsker litt mer krevende forhold enn det vi kan tilby pa? elva de vanlige onsdagene. Vi vil tilby dette ca. annenhver uke, med noe avvik.

 Torsdagspadlingene blir annonsert nærmere.