Innkalling til årsmøte i Kunnskapsbyen Ro- og Padleklubb

Lillestrøm,26.02.2019

Innkalling til årsmøte i Kunnskapsbyen Ro- og Padleklubb

Årsmøtet avholdes onsdag 27. mars 2019 kl. 19:00 i den gamle kantina på IFE. Instituttveien 18, Kjeller.

Saker (forslag) som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må være kommet inn til styret senest mandag 11. mars.
Sendes til:
• E-post : post@krop.no
• Post : Kjell Johansson, Sydoverveien 9a, 1900 Fetsund

Fullstendig sakliste med saksdokumenter vil bli sendt som e-post til medlemmene senest én uke før årsmøtet.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret

Terminliste 2019

Endelig kan vi presentere terminliste for 2019

Du finner den her: TERMINLISTE 2019

Faste turer:

I tillegg til vår faste onsdagspadling, vi vil i år, som i fjor, forsøke å få til en fast ordning med søndagstur. Disse turene vil fortrinnsvis bli på fjorden. I første rekke på indre fjord, men også en og annen tur lenger ut i fjorden. Dette vil bli annonsert nærmere.  

Eksterne arrangement:

Vi har også lagt inn en del eksterne arrangement, som vi kjenner til at flere i klubben har vært med på tidligere, og kanskje skal være med på i år. Klubben vil i utgangspunktet ikke ta aktive grep i forhold til disse arrangementene, men ber dere følge med på sosial medier, eller forhøre dere i miljøet.

Overnattingsturer:

Det er foreløpig begrenset med oppsatte overnattingsturer, og det er vanskelig å planlegge så lang frem som etter ferien. Vi jobber likevel fortløpende med å få på plass flere turer og vil sette disse opp i terminliste så fort der er klart, i tillegg til å annonsere dem spesielt.

Sommertur

Om det blir sommertur i år, som de to foregående årene, er foreløpig ikke avklart.

Kurs:

Vi regner med å få på plass noen grunnkurs også i år, men disse er foreløpig ikke avklart. Vi legger dette ut så snart det er på plass. Vi håper også å få på plass teknikkurs i regi av klubben.

Private initiativ

Det er fortsatt anledning til å annonsere private turer på våre facebooksider, men vi minner om at klubben ikke står ansvarlig for disse turene.

Har dere spørsmål eller kommentarer til terminlisten, så ta kontakt med Geir Høibråten